Ljudski vijek

Dvadeset janjaca, trides vukova, četeres lisica, šeset ovaca, osamdeset kokošaka, sto jaja. A to će reći: čovjek je od dvadeset godina – nezlobiv kao janje. Od trideset godina – surov kao vuk. Od četrdeset – lukav kao lisica. Od šezdeset – miran kao ovca. Od osamdeset nije kadar dalje od praga, ka’ ni kokoš. A od sto – čim ga što turne gotov je, kao jaje. Zabilježio u Gacku N. N. Hercegovac.

Bosanska vila (1892)