Sve je tajna

Šta je to tajna? Sve je tajna, prijatelju moj, u svemu je Božja tajna. U svakom drvetu, u svakoj travci nalazi se zatvorena ta tajna. Kad peva ptičica ili kad sve zvezde blešte na nebu u noći – sve je to samo tajna, jedna ista tajna. A najveća je tajna u onome što čeka dušu čovekovu na onom svetu. Tako ti je to, prijatelju.

Jednog leta, u julu mesecu, išli smo na slavu u Bogorodičin manastir. Zanoćismo ti, brate moj, u polju. Probudih se rano izjutra, dok su još svi spavali, i ni sunce se iza šume nije javljalo. Digoh ti ja, dragi moj, glavu, pogledah unaokolo i uzdahnuh! Svuda neiskazana lepota! Sve tiho, vazduh lak.

Raste trava – rasti travo Božja! Ptica peva – pevaj ptičice Božja! Detence na rukama jedne žene zaplaka – Gospod s tobom, mali čoveče, rasti na svoju sreću, čedo!

I tada osetih kao da sam prvi put u životu sve ovo u sebe upio. I opet spustih glavu i odmah lako zaspah. Divno je na svetu, dragi moj! I kad bih ozdravio, opet bih na proleće pošao na put. I što je svet tajna, utoliko bolje. Zato je srcu i strašan i divan. I ovaj strah služi na radost srcu: Sve je u tebi, Gospode, i ja sam u Tebi i primi me. Ne ropći, mladiću! Svet je još lepši zato što je tajna.

Fjodor DOSTOJEVSKI, Mladić