Predizborna priča

Jedan seljak povede u grad magarca i kozu da ih proda. Koza je nosila klepetušu. Tri lopova ugledaše seljaka i jedan reče: “Ukrašću kozu, a seljak neće ni opaziti”. Drugi lopov reče: “A ja ću mu ukrasti magarca ispred nosa”. Treći reče: “Ma, ja ću pokrasti seljaka do gole kože”.

Prvi se lopov prikrade do koze, skide s nje klepetušu i objesi je magarcu, a kozu odvede u polje. Seljak se na okuci okrenu, opazi da nema koze i stade je tražiti. Tada mu priđe drugi lopov i upita ga šta traži. Seljak reče da su mu ukrali kozu. Drugi lopov reče: “Vidio sam tvoju kozu, maloprije otrča u onu šumu čovjek s kozom. Ako požuriš, mogao bi ga uhvatiti”.

Seljak potrča da dostigne kozu i zamoli lopova da mu pričuva magarca. Drugi lopov odvede magarca. Kad se seljak vrati iz šume i opazi da mu nema magarca, on zaplaka i krenu putem.

Na putu, kraj jezera, ugleda čovjeka koji sjedi i plače. Seljak ga upita šta mu je. Čovjek ispriča kako su mu povjerili da odnese u grad vreću zlata i kako je sjeo kraj jezerceta da predahne, ali je zaspao i u snu ispustio vreću u vodu. Seljak ga upita zašto ne zaroni da je dohvati.

Čovjek reče: “Plašim se vode i ne znam da plivam, ali ću dati 20 zlatnika onome ko mi izvadi vreću”. Seljak se obradova i pomisli: “To mi Bog ide na ruku zato što su mi ukrali kozu i magarca”. On se svuče, uđe u vodu, ali ne nađe vreću zlata. Kad izađe iz vode, ne nađe ni odjeću. To je bio treći lopov, on ga je pokrao do gole kože.

Lav TOLSTOJ, Tri lopova (istiniti događaj)