Šta se nekad moralo znati

Svaka djevojka i svaki dečko treba da umije i uraditi po kući sve što treba. Djevojka da umije skloniti, namjestiti, očistiti, prešiti i prišiti, zakrpiti, oprati, skrojiti, okrečiti, olijepiti, i stoku i živinu nahraniti, a zrelija djevojka da umije hljeb i drugo umijesiti, peć užariti, najpotrebnije skuhati i ispeći, krave pomusti, pa i sir i maslo načiniti. Da umije uraditi i što treba u vrtu: posijati i presaditi, zalijevati, plijeviti, podići, vezati i sjeme uhvatiti i sačuvati.

Još da umije malu djecu zabaviti i uspavati, obući i svući, zaprati i okupati. Da umije i bolesnog prihvatiti i podvoriti, riječju, da sve umije, što se traži od dobre domaćice, i to sve da umije brzo i vješto i sama uraditi i mlađe kad rade nadgledati, ispraviti, uputiti i naučiti.

Svaki dečko valja da umije što treba prikovati, utvrditi, odsjeći, dići i spustiti, natovariti i skinuti. Da umije nož, srp i kosu naoštriti, sjekiru, malj, motiku, kopaču (ašov) uglaviti i njima se poslužiti i uraditi što treba testerom, svrdlom, pilom, strugačem, makljicom. Da umije drva nasjeći, dovući i složiti. Da umije konje upregnuti, zauzdati, osedlati i opremiti kola, saonice i plug i ako bi se na ovima što slomilo (ruda, osovina, točak) da se umije i na putu snaći i pomoći.

Da umije opraviti sitnice na stolu, klupi, postelji, na vratima, prozoru, podu, na krovu, plotu, tarabi, studencu i oboru. Da umije vrt okopati, zemlju podgnojiti, što treba potkresati, orezati, posaditi i drugo što treba u vrtu i vinogradu, u polju, na njivi i na livadi. Riječju, da umije uraditi sve što se od dobra domaćina ište. Tim se ne samo mnogi novac zaštedi, nego i mnoga šteta i nesreća otkloni. Još valja oboje da umiju opaziti sve što se u kući i na domazluku pokvari ili što ne valja, pa ono odmah opraviti, dok nije izašla veća šteta i nesreća.

Dalje, valja oboje da umiju svaki suvišak, svaku mrvicu, ne samo sačuvati, nego i po vrijednosti ocijeniti i na dobrom mjestu prodati. Da umiju sve što za kuću treba dobro izabrati i kupiti, i pri kupnji i prodaji ne dati se prevariti ni onom stvarju, ni cijenom, ni mjerom, ni računom ni novcem.

Kalendar Bošnjak (1886)