Judino lice

Čuveni slikar Leonardo da Vinči godinama je radio znamenitu Tajnu večeru. Tražio je lica koja bi mu mogla poslužiti za model Hrista i za likove apostola. Tako je za lik Hristov našao jednog mladog čoveka, čije je lice sijalo lepotom, dostojanstvom i nevinošću. Posle je postepeno nalazio izrazite primerke za svakog pojedinca. Ali za Judu dugo se mučio da nađe među ljudima podesno lice.

Šetajući u gomili naroda, najzad on ugleda jednog čoveka, odvratna izgleda, surova pogleda i u svemu ružna i odbojna. Prava maska svih poroka. On ga pozove u svoj atelje i kaže mu zašto ga je pozvao.

Čovek se zagleda u već naslikan lik Hristov i dugo je netremice gledao, dok mu suze ne potekoše iz očiju. Začuđeni slikar upita ga zašto plače, a on odgovori: “Kako ne bih plakao? Pre pet godina ja sam ti poslužio za lik Hristov, a sad hoćeš da ti poslužim za lik Judin”.

Nikolaj VELIMIROVIĆ, Duhovne pouke