Porez na zlu volju

Suđenja i parničenja namnožila su se u našoj zemlji kao gusenica. I ta gusenica stvara pustoš u dušama ljudi koji se parniče. Jer od zle volje dolazi parničenje, a parničenje rađa mržnju, a mržnja pomračava dušu i uništava u njoj svako dobro. Zato: mirite se a ne sudite.

Reče Gospod: Miri se sa suparnikom svojim brzo dok si na putu sa njim (Mat. 5,25). Svi smo putnici. Svi hitamo ka Večnom Sudiji. Na taj put ka večnosti misli Gospod. Šta ćeš ako ti umreš na tom putu pre suparnika tvoga? Ne zna se šta je po tebe gore. Ako tvoj suparnik umre na putu pre tebe, on će izaći pred Sudiju kao tvoj tužilac – to je jedno zlo. A ti ćeš se zluradovati njegovoj smrti i zluradošću još više ubijati svoju dušu. Ako li pak ti umreš pre tvoga suparnika, ti ćeš biti njegov tužilac, a on tvoj zluradosnik. U oba slučaja vi ćete sprečavati spasenje jedan drugom.

Vaš spor koji je trebalo biti okončan brzo, u vremenu na putu, preći će u večnost, od koje niste gospodari ni ti ni tvoj suparnik. A kad pređe u večnost, onda i da hoćete, vi se ne možete izmiriti.

O, kako je veliki i divan ovaj zakon Gospodnji. Nema mu ravna u svetu. Kad bi se narod počeo po njemu vladati, zatvorili bi se mnogi sudovi i ukinuli mnogi zakoni ljudski. A kod nas su se umnožili sudovi jer se umnožava zla volja među susedima i podigao se duh parničenja nad duhom mira i izmirenja.

Tamo gde je ranije bio jedan okružni sud, sada su četiri ili pet. Tamo gde su ranije bile četiri sudije, sada ih je dvadeset. Uz to su još ustanovljeni sreski sudovi. I osim sreskih sudova još i tužilaštva. Povrh toga govore da će se otvarati još i više sudova i pisati još i više zakona. A to povećava porez.

Što se, dakle, žalite na porez vi parničari, vi ljubitelji suđenja i parničenja? Nije država kriva za veliki porez nego vaša zla volja, vaš duh parničenja i vaša mržnja. Vaša zla volja staje ovaj narod mnoge i mnoge milione. Ovaj narod plaća najveći porez na zlu volju. Država nema drugog leka protiv zle volje osim zakona, sudova, činovnika i stražara. Država kao država ne ume ni da smisli drugi lek. Ona neprestano udara fizičke brane protiv poplave od zle volje. No, poplava se preliva preko svih njenih brana. I sve će se više prelivati…

Nikolaj VELIMIROVIĆ, Misionar (1936)