Mir Božji, Hristos se rodi!

Za njega se dve hiljade godina sve na svetu islikalo, ispevalo, izmudrovalo. On je najčarobnija ličnost koju je ikad sazdao čovečji duh u kakvoj veri ili u kakvom eposu. Hrišćanstvo, to je pre svega ličnost Hristova. I hrišćanska dogma, i hrišćanski moral, i hrišćansko tumačenje, ceo nauk, shvata duh ljudski samo kroz ličnost Hrista, koji je sve to omogućio, posvedočio, uobličio.

Tako je jedna pastirska legenda postala celom jednom univerzalnom crkvom. Prvi heroj i prvi mučenik svog učenja izraženi su jednom pričom kakvu nikakav drugi tvorac među tolikim religijama nije imao. Sama ličnost ovog proroka osvetljava svojim bleskom, ali i zaslepljuje kao sunce…

Ovde u Palestini Hristos stoji kao sjajno drvo na brdu, kao čista voda u dolini, kao mirna svetlost na pustinji. Obučen u belo, kao u Kapernaumu, kad mu je mlada Marija Magdalena prala mirisima narda umorne noge, i brisala ih svojom kosom. Ili obučen u crvenu haljinu, kao kad je iz Pilatove sudnice pošao na gubilište. Takav on svugde ovde postoji za maštu i srce čovekovo.

Jedini od svih tvoraca raznih vera, Hristos je imao svoju Palestinu, svoj Jerusalim, svoj Nazaret, svoju Judejsku pustinju, svoju reku Jordan, i najzad svoje jezero Genezaretsko, koji svi ukupno tako nenadmašno ukrašuju njegov neodoljivi božanstveni roman.

Ceo ovaj sunčani okvir, svaka stazica, svaka senčica, sve je iz njega satkano. Sve je i stvoreno za samog njega. Ogromni Stari zavet ima takođe hiljadama izvanrednih ličnosti, jednu krupniju od druge: careve, kraljeve, proroke, sudije, heroje i stradalnike, domaće i strane zavojevače, ali svi iščezavaju pred veličinama i lepotama Hristove ličnosti.

Ima u Starom zavetu i događaja koji svojim čudesima prevazilaze sve što je ljudska istorija zabeležila i ljudska pamet zapamtila po tragičnosti i dubini, a sve iščezava pred tihom i čistom legendom sina Marijinog. Niko i ništa od svega toga ne zaseni heroja koji je u ovoj zemlji imao i svoje bojište, i svoje gubilište, i svoje pobede: heroja jačeg od svih cezara, ubedljivijeg od svih filozofa, pravednijeg od svih zakonodavaca.

Jovan DUČIĆ, Pismo iz Palestine