Kako je postao snijeg

Kažu da se je svijet u prijašnja vremena bio jako izopačio, taman kao i danas. Zato Allah odluči uništiti sve zle i opake ljude. Stoga stvori veoma veliku množinu snijega, ali sve u jednoj grudi, kojom je hotio od jednoć uništiti vas opaki dunjaluk. I taman kad je zamahnuo njome da je baci, pristupi k njemu Muhamed pejgamber te ga zamoli da je ne baca, jer da može među zlim ubiti i kojega dobroga.

Allah učini po volji pejgamberovoj i zovne dva meleka koji odmah otada počnu turpijati onu grudu snijega. I tako i ljeti i zimi pada snijeg, ali ga mi ne vidimo ljeti jer se pretvara od vrućine u zrak.

Kazivao mi je Allah rahmetile (pokoj mu duši) Salih Santar da je otada i grudanje postalo, to ti biva ne znam za sigurno kazati. Pa kad su ljudi gori i zločestiji, onda pada i više snijega. A ona dva meleka neprestano turpijaju onu grudu snijega, ali još je nijesu ni pola oturpijali. Proći će Bog zna godina dok svu grudu oturpijaju.

Glasnik Zemaljskog muzeja (1889)