Dva dembela

Dembel je ljenjivac, koji od lijenosti ništa ne može raditi. Kažu da turski car dembele hrani i odijeva, ali najprije svakoga ogledaju je li upravo za dembela. Tako su pod dvojicom što su bili došli da ih uzmu u dembele zapalili rogožinu, da vide šta će raditi.

Onda jedan od njih reče onome drugom: “Ustani, da siđemo s ove rogožine, izgorjećemo”. A onaj mu odgovori: “Ćuti, Boga ti, kako te ne mrzi govoriti?”

Onda ovoga uzmu u dembele, a otjeraju onoga što je rekao da ustanu i kažu mu da on nije za dembele.

Vuk KARADŽIĆ, Srpski rječnik