Pozlaćena vrata na svinjcu

Moralna lepota, lepota duše, srca i karaktera, svetli i kroz najružnije lice čovečije. Čak i Kvazimodo, čovek s najrugobnijim likom pod nebom, pokazao se lepolik u svom plemenitom delu, prema opisu Viktora Igoa. Nikad unuče ne vidi svoju babu ružnom. Kroz smežurano i potamnelo lice starice sija ljubav i zbog te ljubavi unuk vidi lepotu svoje bake.

To je lepota koja se povećava srazmerno rugobi telesnoj. Što ružnija kesa, to dragocenije zlato u toj kesi. Telesna lepota Alkibijada, Aleksandra Makedonskog i besnih žena u Versaju mogla je biti privlačna samo privremeno i za neke. Jer sama telesna lepota, recimo, jednog idiota ili nevaljalih žena, jesu pozlaćena vrata na svinjcu.

Međutim, moralna lepota sasušene i pogrbljene Majke Jugovića i do danas živi i očarava. Tako i lepota Jevrosime, nane Markove. Tako i lepota vojvode Marka Miljanova. Nije do telesnog obmota, nego do onoga što je u obmotu.

Nikolaj VELIMIROVIĆ, Lepota Hristova