Govorite dobre riječi

Muž jedne bake je umro. Oboje su imali po 80 godina. Bio sam na toj sahrani gdje je ona do suza dotakla sve. Govorila je dirljive stvari o svom mužu: “Moj jablane! Moj predivni! Ljubavi moja”! Svi su plakali u hramu. Ništa nisam znao o njihovim porodičnim odnosima. Zatim se ispostavilo da upokojenom, dok je bio živ, nije bilo lako da živi sa ovom bakom. Niti jednu dobru riječ mu nikad nije rekla.

Dakle, hajde da ljubimo jedni druge sada, dok smo živi i dok smo zajedno. Govorite dobre riječi osobi koja se nalazi pored vas.

Ovo će vam reći muževi koji su sahranjivali svoje žene ili žene koje odlaze na grobove svojih upokojenih muževa i izgovaraju riječi koje im nikada nisu govorile dok su bili živi. Tako je čovjek stvoren. On želi da čuje tu riječ, da zna da ga neko voli, štiti, nalazi se pored njega. To je zajednička potreba svih nas i nema tog čovjeka koji to ne želi. Neophodno nam je da to naučimo jer biti Božiji čovjek znači – naučiti se da osjećaš potrebe i bol druge osobe.

arhimandrit Andrej KONANOS, Gdje ti je muž?