Ako ti kola krenu nizbrdo…

Iza Platona (427-347. prije nove ere) znamenitog antičkog mislioca, ostalo je trinaest očuvanih pisama, tek mali dio prepiske koju je ovaj helenski filozof vodio sa savremenicima. Platon se obraćao državnicima, prijateljima i rođacima, šaljući im svoje učenike i dajući praktične savjete pomoću kojih, smatrao je, ljudi mogu stvoriti idealnu državu. U dva navrata, 366. i 360. godine prije nove ere, Platon je boravio na Siciliji, kod sirakuškog tiranina Dionisija II. Sa ovim vladarom Platon je imao prilično buran odnos o čemu svjedoči i pismo koje mu je uputio.

Boraveći kod vas toliko dugo i upravljajući vašim vladanjem, odlikovan povjerenjem najviše od svih, podnosio sam klevetanja, i to veoma neprijatna, dok ste vi svu korist ubirali za sebe. Međutim, ja sam bio svjestan da se neće smatrati kako ste i jednu od tih okrutnosti počinili uz moju saglasnost. Naime, svi oni koji učestvuju u vašoj upravi svjedoci su mi za to, a mnogima od njih sam pomagao u sporovima, izbavivši ih od nemale kazne.

Sačuvavši vam često grad, kao jedini gospodar, bio sam otpušten nedostojno, kako vama ne priliči ni prosjaka da otpustite i ukrcate na brod, ako je toliko vremena boravio kod vas. Ja ću, prema tome, ubuduće nastojati da se lično držim podalje od ljudi, a ti, pak, budući da si takav tiranin, živjećeš sasvim sam.

A one sjajne zlatnike što si mi dao kao poputninu vraća ti Bakhej, donosilac ovog pisma. To nije bilo dovoljno ni kao putni trošak niti korisno za život inače. Grdnu ljagu to ostavlja i na tebi kao darodavcu, a ne manju i na meni kao primaocu, te stoga i ne primam taj novac.

Tebi je očigledno svejedno da li tu sumu daješ ili primaš, stoga je uzmi nazad. Usreći nekog drugog od svojih privrženika kao što si i mene, jer mene si zaista lijepo usrećio. Sada je pravi trenutak da kažem Euripidove riječi da, ako ti jednog dana kola pođu nizbrdo, zaželjećeš da ovakav čovjek bude na tvojoj strani.

A hoću još da te podsjetim da i većina drugih tragičara kad prikazuju kako tiran gine od nečije ruke, u usta mu stavljaju vapaj: „Bez prijatelja, jadan, umirem“. A ni za koga još nisu rekli da je poginuo zbog oskudice u novcu. Ostaj zdravo i uvidi koliko si prema meni zgriješio, da bi se prema drugima bolje ponašao.