Sudbina Budaline Tala

Drvenu džamiju Hadži-Osmaniju na Pobrđu valja spomenuti ne zbog neke njezine arhitektonske specifičnosti nego upravo zato što ona čuva narodu uspomenu na glasovitog Budalinu Tala, osebujnog i jedinstvenog junaka cjelokupne naše narodne epike.

U Banjoj Luci, naime, postoji i dan-danas vrlo živa predaja da je Budalina Tale u jednoj buni Krajišnika protiv bosanskog vezira poginuo zajedno s Hrnjicom Halilom u Banjoj Luci i da je pokopan upravo tu, uz džamiju na Pobrđu. (Napomena: Hadži-Osmanija, izgrađena između 1580. i 1616. godine, kulturni spomenik svjetske baštine, spaljena je i srušena u septembru 1993, zajedno sa 15 drugih banjalučkih džamija.)

Narod dalje priča da je prilikom nekog kasnijeg proširivanja džamije zid udario upravo preko Talina groba, a da se ipak očuva vidljiv spomen na Tala i njegov grob, napraviše u plavoj boji na džamijskom zidu na tome mjestu sliku njegova nišana. A ta slika prilično nevješte ruke stoji tu i danas i podsjeća mahaljane i druge prolaznike na budalinu i naherenog junačinu naše narodne pjesme Tala Ličanina.

HADŽI-OSMANIJA ILI TALINA DŽAMIJA

Može biti da je ta predaja i istinita i da pod onim zidom doista počiva Tale Ličanin, samo o tome nema nikakvih dokaza. Do sada nije dokumentarno utvrđeno čak ni to da je Budalina Tale uopće kada i živio, mada ga narodna pjesma stavlja u vrijeme i društvo sigurnih historičkih osoba Mustajbega Ličkoga, braće Hrnjica i Alije Bojičića. Nema nikakva zapisa ni o tome kad je građena ili prepravljana spomenuta džamija pa se ni s te strane ne može unijeti ništa svjetla u spomenutu predaju.

Alija BEJTIĆ, Banja Luka pod turskom vladavinom