Djeco moja, grehota je…

Jednog ljeta došao proto Simo u Mirkovac, da posjeti protu Blagoju Šiljegovića. Na Mlječanici rijeci tada je radilo nekoliko privatnih pilana. Piljevine je bilo toliko mnogo da je zajazila sve virove i punila ribama škrge, pa bi se one praćakale i po nagonu života iskakale na obalu.

Kao sažaljiv čovjek, proto nije mogao da gleda pomor ribe, pa će onima oko sebe: „Djeco moja, grehota je ovo velika što pilane čine. Bog je svakome podario život pa i ovim ribama“.

Zasuče nogavice i zagazi na sredinu rijeke. Hvata ribe, ispira im škrge i jednu po jednu pušta da otplivaju niz Mlječanicu, u virove prema Uni, gdje te piljevine nije bilo. (Zabilježio Mladen V. Stojanović)

Simo STOJANOVIĆ, Zapisi protinom rukom