Titovo Pismo Staljinu

Ima dokaza da je Staljin zaista pokušao da likvidira Josipa Broza Tita. Jugoslovensko partijsko rukovodstvo je 1948. godine optuženo od strane Moskve da je zauzelo „antisovjetski stav pozajmljen iz arsenala kontrarevolucionarnog trockizma“. Razumno je pretpostaviti da je Staljin Titu želio istu sudbinu kakva je snašla Trockog, posebno u vrijeme kada je jugoslovenski lider bio izolovan i od komunističkog bloka i od ostatka svijeta.

Aleksej Snegov, pomoćnik Nikite Hruščova, posvjedočio je da je nakon Staljinove smrti u jednoj fioci njegovog radnog stola, ispod gomile starih novina, pronađeno tek pet bilješki i pisama. Na jednom od tih papira bila je Titova poruka iz 1950. godine:

„Ne šalji više atentatore. Već smo uhvatili petoricu, jednog sa bombom, drugog sa puškom…Ako ne prestaneš, ja ću poslati jednog čovjeka u Moskvu i neće biti potrebe da šaljem drugog“.

Postoji takođe i dokument pronađen u arhivu sovjetske službe MGB (Министерство государственной безопасности СССР) koja je djelovala u periodu 1946-1953 u kojem se razmatraju različiti načini za atentat na Tita. Prijedlog je dostavljen direktno na ruke Staljinu, a iako na dokumentu nema njegovog potpisa ili odobrenja, po svemu sudeći Staljin ga je odobrio jer su pripreme za obavljanje tog zadatka započele. Projekat likvidacije Tita zaustavljen je nakon Staljinove smrti.

Archie BROWN, Uspon i pad komunizma