Kad brat na brata nože trza?

Nije potreba da ti kažem, znaš i sam šta se čini: u poslene dne svi su ljudi mirni i pametni, od jutra do noći rade i o svom poslu nastoje, a kako svetkovina – sve ti to poludi. Do podne u crkvi, a posle podne u krčmi. Mnogi poarče na sveca s čim bi mogli sedam dana gladnu familiju prehraniti. Pak neka bi samo to bilo, no kad su svađe i procesi? O svetkovinam.

Kad su pijanstva i beščinija? O svetkovinam. Kad brat na brata nože trza? Kad se krv proliva, glave razbijaju i ubistva čine? O praznici i svetkovinam!

Koja fajda uraniti rano u crkvu, pak kako iziđeš pred vrata crkovna, gledati kome ćeš se porugati, posmijati i koga ćeš osuditi? Na taj način, bolje je da i ne ideš u crkvu, kad iz crkve bolji ne izlaziš.

Dositej OBRADOVIĆ, Izabrana djela