Andrićeva hiljadarka

Kao i ostali narodni poslanici, primam i ja hiljadu dinara mjesečno, na ime naknade troškova za putovanja u svoj izborni srez. Kako ja, nažalost, zbog svojih drugih obaveza nisam u mogućnosti da svakog mjeseca dođem u Travnik, a i onda kad dođem moji troškovi nisu naročito veliki, to sam riješio da taj iznos stavim na raspolaganje tome Gradskom odboru i da vas bar na taj način pomognem u radu.

Molim da ovaj iznos upotrebite za ciljeve kulturnog vašeg rada, na način koji nađete da je najzgodniji.

Danas vam šaljem poštom iznos od pet hiljada dinara, koliko sam dosada primio za pet proteklih mjeseci. Tako ću vam i nadalje slati povremeno taj moj prihod da ga upotrebite na gornje ciljeve.

Ivo ANDRIĆ, pismo Gradskom odboru Narodnog fronta Travnik (6. septembar 1948)