Kikićevo doba

O životu Hasana Kikića, koji je oko petnaest godina grozničavo djelovao i u svojoj neobično plodnoj književnoj aktivnosti, pored publicističkog, društvenog, uredničkog i drugog rada, napisao toliko da to imponuje i množinom i vrijednošću, imamo samo nekoliko šturih podataka. Postoje čak i razna mišljenja o godini njegova rođenja. Prema Krešimiru Georgijeviću, koji navodi izjavu Kikićevih roditelja, on se rodio 1907. godine, a prema ostalima – … Nastavi čitati Kikićevo doba