Drumovi i hanovi

Tri važna druma povezivala su Balkan sa Carigradom: drevni put Via Egnatia koji je polazio iz albanskih luka i pružao se preko Ohrida, Bitolja i Skoplja; veliki vojni drum koji je prolazio kroz Beograd, Sofiju i Plovdiv te put što je vodio iz donjeg Podunavlja preko Tundžanske doline i Jedrena. KONSTANTIN JIREČEK je o osmanskim saobraćajnicama zabilježio da “od pada Rimske imperije u Evropi nije … Nastavi čitati Drumovi i hanovi

Hadžijina lipa

Živio je u Banjaluci prije neko stotinu godina neki vrlo pobožan čovjek. Blizu njegove kuće rasla je velika lipa, a ispod te lipe teklo je vrelo bistre, čiste vode. On je svaki dan dolazio na to vrelo, tu je abdest uzimao i Bogu se molio. Jedne godine naumi on da ode na Ćabu. U predvečerje onoga dana kada će na put, ode na vrelo, uzme … Nastavi čitati Hadžijina lipa

Tvrdi grad Banja Luka

Banja Luka se prvi put spominje 1494. godine kao grad u onovremenoj Jajačkoj banovini i iza Jajca najvažniji i najtvrđi grad u dolini Vrbasa, koji je s Jajcem zajedno najduže prkosio turskom rasezanju i tek krajem 1527. ili prvih dana 1528. pao u turske ruke. U jednoj ispravi kralja VLADISLAVA II JAGELOVIĆA od 6. februara 1494. spominje se JURAJ MIKULASIĆ kao kaštelan Banje Luke. Pod … Nastavi čitati Tvrdi grad Banja Luka

Pijesak i zvijezde

Nekada Antiohija bijaše lovište na glasu i nadaleko čuveno i izvan drevne carevine Konstantinove. Pošao sam za legendom. Davno, vrlo davno, lovio je ovom čamom, na putu za Jerusalim, Konstantin, car i svedržac vizantijski i potonji svetitelj hrišćanski. Mlada gazela odvela ga je jedanput preko sedam dolina i preko sedam bregova i na posljednjem, sedmom, najvišem brijegu gazela se pred carevom strijelom pretvorila u lijepu, … Nastavi čitati Pijesak i zvijezde

Novi na Uni

Novi (Novigrad, turski Novin) na Uni kraj ušća Sane spominje se 1280. kao Novum castrum (Novigrad), a pripadao je knezovima Blagajskim, i početkom 16. stoljeća došao je u vlast NIKOLE ZRINSKOG. Zajedno s Kostajnicom pao je u turske ruke 1557. godine. Prvih godina turske uprave u Novom brojila je posada 200 pješaka i 200 konjanika. Novski zapovjednik Veličan-aga i Henslan, vojvoda Kostajnice, udarili su na … Nastavi čitati Novi na Uni

Kozarac i Prijedor

Kozarac, prije Kozara, i pod njim varoš, bijaše znameniti grad u Sanskoj župi. Podor grada vidi se u Kozarcu. Godine 1518. Kozarac je u turskoj vlasti. Sve do pod konac 17. stoljeća nema o Kozarcu nikakvih vijesti. Tek kada su Turci izgubili Kostajnicu, postaje Kozarac sijelo kadiluka i kapetanije. Sredinom augusta 1717. zauzeli su ga carevci na kraće vrijeme. Iza toga je grad temeljito popravljen … Nastavi čitati Kozarac i Prijedor